FIGÚRKOVÉ KONŠTELÁCIE

Mimka, figurkyPatria do typu rodinných konštelácií, ktoré svetu priniesol Bert Hellinger.
Vďaka konšteláciám si môžeme rozostaviť akýkoľvek problém (osobný, spoločenský, zdravotný alebo rodinný) a pozrieť sa naň z nadhľadu, holisticky, celostne. Tento nadhľad je možný vďaka tomu, že my, ľudia, sme spojení energeticky tzv. morfogenetickým poľom, v ktorom sa nachádzajú všetky informácie. Vďaka tomuto spojeniu dochádza k odhaleniu príčiny nášho problému. Rodinné konštelácie sa realizujú ako skupinové rozostavenia členov rodiny a vďaka prúdeniu energie medzi nimi dokážeme identifikovať daný problém, ktorý riešime. Rovnako je možné urobiť rozostavenie figúrok z rôznych oblastí nášho života (pracovisko, priatelia …) a pozrieť sa tak na danú tému alebo otázku z iného uhla pohľadu. Toto nám umožní nadobudnúť nad danou situáciou nadhľad.
Tento systém nám umožňuje v bdelom vedomí s prehľadnosťou pochopiť, čo spôsobuje problém, čo sa nám deje v súčasnosti, čo sa dialo v minulosti. Nikto z nás nie je vo svojom živote bez predchodcov, bez našich predkov. Takisto nám táto metóda umožňuje sledovať cestu našej duše.
Každá rodina má svoj systém a svoje vzťahové vzorce, ktoré podmieňujú naše správanie. Aj keď sú v mnohých rodinách zamlčané mnohé témy, ovplyvňujú nás na podvedomej úrovni. Vďaka figúrkovým konšteláciám pochopíme, aký systém vládne v našej rodine, čo nám dovolí zmeniť náš pohľad na situáciu, zmeniť tým reakciu na naše okolie, a tým dosiahnuť iné vnímanie. V dnešnej napätej, ale i podnetnej dobe je možné oslobodiť sa týmto systémom od opakujúcich sa rodinných vzorcov. Dokonca si týmto spôsobom dokážeme upraviť aj vzťah s ľuďmi, ktorí už nie sú v našej realite. Energia sa nestráca, len sa premieňa z jedného druhu energie na inú energiu…
Táto technika je typom sebarozvojových techník. Je vhodná na problémy týkajúce sa rodiny, partnerských vzťahov, financií, zdravia, opakujúcich sa situácií, neprijatia životných situácií a mnohého ďalšieho. Umožní nám uzavrieť nefunkčné vzťahové vzorce a dovolí nám láskyplné odpojenie sa od už uzavretých alebo nefunkčných vzťahov na energetickej rovine.
Rozostavenie figúrok je veľmi názorné. Figúrky si vyberáme náhodne a ich vzhľad nám napovie, aké charakteristické vlastnosti má daná osoba, ktorú figúrka zastupuje. Po rozostavení konštelácie a pochopení príčiny nášho problému staviame novú vzorovú konšteláciu, tzn. postavíme figúrky tak, ako by to malo v našom živote vyzerať. Aj keď sa vám to možno zdá nemožné, náš mozog situáciu vyhodnotí ako realitu a pomôže nám správať sa týmto spôsobom. Vďaka pochopeniu, uvedomeniu si a prevzatiu zodpovednosti sa nám podarí správať sa iným spôsobom, čo vyvolá zmeny v interakcii s okolím.
Trvanie jedného sedenia je asi 1,5-2 hodiny. Na jednom sedení sa venujeme jednému typu problému. Pracujeme aj s afirmačnými replikami (vetami), ktoré nás v našom vnímaní posúvajú ďalej a dovoľujú nám žiť náš vlastný život v radosti a láske: „Ďakujem, že si mi ukázal … že si ma chránil … že si ma naučil … prepáč, už nebudem vedľa teba stáť … už v tom nebudem pokračovať … prosím, aby si ma prepustil zo svojho života … .“

Mimka, figurky

Zanechať odpoveď

Current month ye@r day *