Očista tela – detoxikácia

Vďaka za šampóny

Kto z nás netúži po krásne hustých a zdravých vlasoch. Veď vlasy sú medziiným ukazovateľom nášho zdravia. Husté vlasy naznačujú silné obličky. V TČM sa povie, že vlasy sú nadbytkom krvi. Ak chceme mať krásne husté, zdravé a lesklé vlasy, potrebujeme mať vhodne zostavený jedálny lístok. Pokiaľ telo nemá dostatok výživných látok, pre vlasy neostáva. Avšak nestačí mať len [...]

Význam detoxikácie

Význam detoxikácie

Náš organizmus spolupracuje medzi jednotlivými orgánmi automatickou reguláciou. Aby sme boli zdravý, musí táto regulácia prebiehať v harmónii. To, čo dokáže túto harmóniu narušiť, sú toxíny. Toxíny môžu byť jednak zo stravy, z liečby, vplyvu životného prostredia, z vírusov, baktérií, plesní, zo stresu… Odstránením toxických vplyvov sa do organizmu prinavracia schopnosť správnej autoregulácie a tým sa do organizmu prinavracia [...]

Očista podľa piatich elementov

Položme si otázku, čo je to vlastne choroba. Mnohí z nás majú pocit, že je to niečo, čo sme nejako chytili, veď teraz beží chrípka, všetci okolo sú chorí a tak považujeme za normálne, že chorí sme aj my. A čo ak je to všetko trochu inak? Najskôr si povedzme, čo je zdravie. Zdravie je taký stav tela [...]