Makrobiotika

Makrobiotika svojim dôrazom na konzumáciu tradičných potravín z primeraného klimatického pásma, organicky pestovaných a z 98% rastlinného pôvodu priaznivo prispieva k ochrane životného prostredia. Má minimálne nároky na spotrebu elektriny, fosílnych palív, nezaťažuje ovzdušie masívnou diaľkovou dopravou. Keďže verí, že príroda stvorená ako celok je dokonalá, odmieta sa podriadiť trendu konzumácie geneticky modifikovaných potravín. Makrobiotické potraviny a nápoje v takej podobe ako sú doporučované sú ľahko stráviteľné a telo posilňujú. Zdraví, silní, prispôsobiví a tvoriaci ľudia pred asi desiatimi tisíckami rokov ovládli planétu. Vytvorili také kultúrne a vedecké diela, ktoré obdivujeme dodnes. V dnešnom svete je plno spoločenského a politického chaosu s množstvom nevyliečiteľných a neustále sa množiacich typov chorôb. Veľkým problémom je zníženie imunity a degenerácia človeka. Pribúdajú choroby s ktorými si moderná veda a medicína nevedia poradiť. Pomery doporučovaných potravín sú odvodené z tradičných diétnych modelov, ktoré po tisícročia chránili našich predkov pred degeneratívnymi chorobami, ktorými dnešné ľudstvo trpí. Každý z nás je zodpovedný za svoje telo a preto sa postarajme o to, aby naše telo bolo pevné a odolné, k čomu nám doporučovaný spôsob makrobiotického života pomôže.

Potraviny z bezpečnej zóny

Potraviny z bezpečnej zóny

Hovorí o tom, že keď sa chceme udržať zdraví, tak potraviny z bezpečnej zóny majú tvoriť základ našej stravy. Ostatné potraviny sa dodávavajú ako doplnky, podľa toho, ako potrebujem skorigovať telo. Pokiaľ máme málo energie, pridáme produkty z Jang pásma a pokiaľ nám je príliš horúco, pridáme produkty prinášajúce Jin energiu. Ako používať obilniny podľa [...]

Makrobiotika III. – Kľúčové potraviny v makrobiotike

Od vzniku poľnohospodárstva pred 12 000 rokmi sa väčšina ľudí živila obilninami, zeleninou, strukovinami a malým podielom mäsa. Po roku 1800 a veľkých zmenách poľnohospodárstve sa spôsob výživy rýchlo zmenil. Hojnosť obilia umožnila dostupnosť mäsa a mliečnych produktov. Vynález mletia múky valcovým spôsobom umožnil rafináciu obilia, t.j. oddelenie otrúb od zrna. Prosperita 20. storočia umožnila prístup k rafinovaným potravinám veľkému počtu [...]

Makrobiotika II. – Vhodná a primeraná strava

V tejto časti príspevku chcem poukázať na to, že konzumovať plnohodnotné potraviny a prispôsobiť sa podmienkam je oveľa dôležitejšie ako sledovať tabuľky s výživovou hodnotou a počtom kalórií. V súčasnej dobe asi 50% potravín tvoria rafinované potraviny, zbavené vlákniny, s chemickými prísadami v podobe umelých farbív, konzervačných prostriedkov, príchutí a spojivových materiálov. Tým, že je z potravín odstránená vláknina, človeku chýba pocit nasýtenia a preto [...]

Makrobiotika I. – História makrobiotiky

Makrobiotika je náuka o skvalitnení a predĺžení ľudského veku životným štýlom spočívajúcom v návrate k prírode, čo vedie k zmierneniu negatívnych následkov civilizácie špeciálnym spôsobom stravovania. Makrobiotika predstavuje nielen vedu o zdravej a vyváženej výžive a liečbe, ale je i životným štýlom rešpektujúcim zákony prírody a vesmíru. Holistickým pohľadom na človeka sa zaoberá otázkou prepojenia duchovnej a telesnej stránky človeka. (Wikipédia, slobodná encyklopédia) Systém bol prevzatý [...]