Tradičná čínska medicína

Orgánové hodiny, 2. časť, 15.-3. hodiny ráno

Orgánové hodiny, 2. časť, 15.-3. hodiny ráno

15-17 hod: Močový mechúr, MM:orgán hľadajúci cestu do nášho vnútra. MM je sesterským orgánom obličiek. V tomto čase má MM najväčšiu aktivitu, je potrebné veľa piť a využiť možnosť na odplavenie škodlivých látok z nášho tela cez moč. Meridián MM je najdlhším meridiánom v našom tele a tak je spojený a ovplyvňuje všetky orgány nášho [...]

Orgánové hodiny, 1.časť, od 3-15 hod.

Orgánové hodiny, 1.časť, od 3-15 hod.

Náš svet je plný rytmu. Každý dej má začiatok a koniec. Náš život plynie medzi naším prvým nádychom a posledným výdychom. Život človeka je nádychom vesmíru. Naše telo podlieha cyklickým rytmom vesmíru a tak deje v našom tele podliehajú vyššiemu poriadku. Je veľmi dôležité vnímať a využívať jednotlivé rytmy. Podriadenie sa kozmickým zákonom pomáha nájsť [...]

Príčiny ochorení

Príčiny ochorení

Podmienkou zdravia je rovnováha medzi jin a jang a zároveň správna cirkulácia energie medzi jednotlivými orgánmi. Vyvolávajúcimi momentmi sú podľa TČM tieto činitele: Vonkajšie: energia vetra, tepla, horúčavy, vlhka, sucha, chladu, ktoré svojou silou prekročia kapacitu tela alebo sa vyskytnú v neobvyklom čase. Na začiatku poškodia povrch tela a vniknú do akupunktúrnych dráh. Pokiaľ zostanú v tele dlhšie, môžu napadnúť [...]

Termická energia potravín

Termická energia potravín

Každá potravina, ktorú konzumujeme, má na naše telo určité tepelné pôsobenie. Potraviny môžu telo zahrievať, rozpáliť, môžu ho občerstviť alebo ochladiť, môžu však teplotu aj nezmeniť. Tieto tepelné účinky však nedokážeme stanoviť meraním telesnej teploty, ide o pocit aký máme po skonzumovaní určitej potraviny. Termické účinky potravín sú vlastne účinky potravín na naše tri ohrievacie komory [...]

Základná charakteristika TČM

Základná charakteristika TČM

Čínska medicína je jednou z oblastí poznania, ktorá núti modernú západnú medicínu zvažovať svoj prístup k objektívnej realite. Liečebné metódy, postupy a hlavne teoretické východiská TČM sú natoľko odlišné od tzv. západnej medicíny, že ťažko nachádzame niečo spoločné. Avšak jej liečebný efekt získava rešpekt a tým aj záujem o jej praktické využitie. U nás je TČM známa hlavne v podobe jednotlivých praktických [...]

Základy čínskej terminológie

Základy čínskej terminológie

Qi (Čchi) – základom života, je to energia, životná sila. Prejavy čchi sa nachádzajú jednak v materiálnych substanciách, napr. v telesných tekutinách ale aj v nemateriálnych substanciách na duchu a duši. Prejavuje sa na fyzickej aj psychickej úrovni a má rozličné formy (napr. obranná alebo výživová čchi). Tvorí sa v kvalite, ktorá je závislá od toho akú stravu človek konzumuje a aký kvalitný vzduch [...]

Teória piatich prvkov

Teória piatich prvkov

Päť prvkov predstavuje 5 energetických stavov matérie alebo 5 prírodných síl. Teória 5 prvkov hovorí o jinjangovej premene základnej substancie čchi. Podľa 5 prvkov je možné kvalifikovať a vysvetliť všetko dianie na svete. Ide o čisto filozofické pojmy, ktoré hovoria o forme energie. Prvky sú navzájom spojené a chovajú sa podľa určitého poriadku. Na základe [...]

Jin a Jang

Jin a Jang

Staroveké učenie o jin a jang objasňuje základné princípy a mechanizmy chodu celého sveta. Podľa neho je svet stvorený z prapôvodnej substancie – energie čchi. Táto energia, alebo jednoduchšie povedané pôsobenie síl sa skladá z 2 protikladných, avšak zároveň v sebe obsiahnutých zložiek, z jin a jang. Je to neustále pôsobenie čchi – energie na priestor, čiže od väčšieho podielu pevnej hmoty [...]

Jar pôsobí na prvok Drevo

Jar pôsobí na prvok Drevo

Podľa TČM (tradičnej čínskej medicíny) máme päť prvkov/elementov, ktoré nám približujú, ako prebieha premena rôznych druhov látok (čiže hmoty). K týmto piatim prvkom patrí: Drevo, Oheň, Zem, Kov a Voda. Pre ľudskú existenciu je týchto päť prvkov nepostrádateľných. Medzi týmito prvkami existujú vzťahy, ktoré môžu byť vo forme rodenia, ovládania, podmaňovania a ponižovania. Tieto vzťahy [...]