Význam detoxikácie

Náš organizmus spolupracuje medzi jednotlivými orgánmi automatickou reguláciou. Aby sme boli zdravý, musí táto regulácia prebiehať v harmónii. To, čo dokáže túto harmóniu narušiť, sú toxíny. Toxíny môžu byť jednak zo stravy, z liečby, vplyvu životného prostredia, z vírusov, baktérií, plesní, zo stresu… Odstránením toxických vplyvov sa do organizmu prinavracia schopnosť správnej autoregulácie a tým sa do organizmu prinavracia harmónia.

Detoxikácia je odstránenie toxínov z nášho organizmu, ktoré narúšajú autoregulačné pochody. Zdravie a harmónia je v našom organizme vtedy, keď energeticko-informačné procesy prebiehajú v primeranej sile a kvalite a hlavne, keď organizmus správne vyhodnocuje jednotlivé pokyny a informácie. Množstvo toxínov v organizme je priamo úmerné závažnosti poškodenia, čiže pri ľahkých zdravotných poruchách je v tele len málo jedov, zatiaľ čo pri závažnom poškodení zdravia je v organizme veľa odpadu a jedov. Veľký vplyv na danú situáciu má psychika. Vystresované tkanivo zadržiava toxíny, nakoľko stres oslabuje obličky, ktoré majú na starosti vylučovanie toxínov. Zníženým vylučovaním jedovatých látok sa znižuje výkonnosť imunitného systému. Mnohí ľudia majú na stres ventil v podobe patologického chovania. Je porekadlo, ktoré hovorí: „Zlá bylina nevyhynie.“ Takýto človek dokáže ochrániť seba, pre svoje okolie je však nebezpečný.

V ľudskom organizme to funguje tak, že orgány sa vzájomne ovplyvňujú, nakoľko je zviazaný niekoľkými systémami. Organizmus je riadený systémom imunitným, lymfatickým, nervovým, hormonálnym a ďalšími vzťahmi a väzbami. Organizmus zároveň vystupuje ako celok. Porucha v jednom systéme sa môže prejaviť v inej časti tela alebo v inej funkcii.

Je dôležité pochopiť, aké vplyvy rozbíjajú harmóniu a usporiadanie organizmu. Čím je organizmus zložitejší, tým je väčšia možnosť túto harmóniu narušiť. Existuje obrovská škála chorobných stavov, symptómov a syndrómov. Pritom organizmus disponuje veľkou schopnosťou kompenzácie a tak porucha zdravotného stavu sa prejaví až po zasiahnutí istého množstva podsystémov. Keď je človek mladší a má dostatok energie, problémy sa ešte nemusia prejaviť. Avšak čím je človek starší a má energie menej, nastupujú problémy, ktoré sa javia ako nové.V podstate ide o výsledok dlhodobého chybného vývoja vzťahov v organizme. Napr. u žien po klimaktériu sa môže objaviť celý rad zdravotných problémov, nakoľko sa prudko znížila kompenzačná schopnosť organizmu. Choroby sa javia ako nové, sú však nazbierané počas mnohých rokov a teraz vystupujú na povrch.

Kompenzácia a autoregulácia prebieha v organizme vďaka imunitnému systému, ktorý dokáže z organizmu odstrániť všetko, čo do neho nepatrí. Imunitný systém má istú kapacitu a detoxikácia organizmu pomáha imunitnému systému v jeho práci.

V rámci autoregulácie organizmus disponuje ďalšími obrannými systémami. Jedným z nich je presunutie patologického pôsobenia zo životne dôležitého orgánu do periférie organizmu. Napr. problém narušujúci prácu obličiek môže byť presunutý do kĺbového systému, sluchového ústrojenstva alebo chrbtice a tým sú obličky po istú dobu chránené. Na znalostiach takýchto súvislostí stavia celostná medicína, považujúca organizmus za jeden celok. Detoxikácia patrí do celostnej medicíny, nakoľko očistou jednej časti tela ovplyvníme mnohé ďalšie časti a tým aj funkciu celého organizmu. Choroby môžeme rozdeliť na:

A, nápravné choroby, kedy sa telo pokúša vylúčiť to, čo do tela nepatrí, čiže sú to ochorenia nastolujúce rovnováhu organizmu alebo pokúšajúce sa prispôsobiť okoliu. K takýmto ochoreniam patrí napr. horúčka, nádcha, alergie, ekzémy. To, čo sa organizmu nepodarí vylúčiť, uloží na periférii tela, toto sa deje napr. pri cystách, nezhubných nádoroch, artritíde kĺbov. Pokiaľ nezmeníme životosprávu, nastupujú choroby:

B, degeneratívne choroby, kedy organizmus trpí niektorou vážnou degeneratívnou chorobou.

Pohľad tradičnej čínskej medicíny (TČM) hovorí o tom, aké dôležité je netvoriť v žalúdku tzv. kompost. Sú nim nazhromaždené odpadové látky, brániace organizmu v správnej funkcii. Kompost je podľa TČM tvorený veľkým množstvom jedla , rýchlym, jedením a nedostatočným rozžutím stravy. Potrava tak v žalúdku stojí, tlie a vytvára toxíny otravujúce organizmus. Západná medicína tento proces nazýva tvorba voľných radikálov. Veľmi dôležitá je aj skladba potravy. Tučné mäsá a silné víno sú lahodné pre ústa, avšak rozožierajú črevá, hovorí múdrosť čínskej medicíny. Oveľa vhodnejšie je skromne jesť a z času načas si dožičiť hody. V minulosti boli obdobia hodov striedané s obdobiami pôstu, pôsty boli normálnym kolobehom života a slúžili k obnove zdravia.

Pohľad západného prírodného liečiteľstva chápe detoxikáciu ako očistu čriev a odvod škodlivín pokožkou, pričom toxické látky neklasifikuje. V ďalekovýchodnej medicíne sa detoxikácia chápe ako vyčistenie tela a odstránenie blokád toku energie a krvi. Tieto blokády vznikajú jednak z nevedomých jedov, ktoré prijímame prostredníctvom dýchania, s potravou, pokožkou, vplyvom životného prostredia. Toxíny však prijímame aj vedomým spôsobom v podobe tabaku, kofeínu, návykových látok, ožarovaním, elektrosmogom, doplnkami stravy, hlavne u športovcov. Pri ochorení pečene a obličiek dochádza k zníženému vylučovaniu škodlivín a toxíny získavame aj po operáciách z narkózy a vstrebaním mŕtvych buniek.

Ako vidíme, detoxikácia má pre náš organizmus veľký význam vzhľadom na zlepšenie reakčnej schopnosti nášho organizmu. Program detoxikácie by mal mať tri časti:

  1. zmiernenie prísunu škodlivých látok. V tomto bode je dôležité zanechať fajčenie(inhalácia ťažkých kovov a nervove povzbudzujúcich látok ako nikotín, tér), vynechanie kofeínu a alkoholu
  2. niekoľko dňová alebo dlhodobá zmena jedálneho lístka, pričom volíme typ stravy obsahujúci čo najmenej prísad a obsahujúci hlavne morské riasy, Miso, huby, obilniny majúce schopnosť čistiť ľudské bunky. Dĺžka očistnej diéty je podľa závažnosti ochorenia. Zároveň užívame krv čistiace byliny ako žihľava, zelený čaj banča, čaj z kukuričných vlákien. Čistiaci účinok majú aj chlorela, spirulina a mnohé bylinkové preparáty určené na tento účel. Najvýraznejší detoxikačný účinok má Cytosan obsahujúci humát draselný, draslík, sylimarin a kyselinu jantárovú.
  3. dbáme a kontrolujeme správny priebeh trávenia, čo vieme podľa toho, že máme stolicu medzi 5-7 hod ráno. Zároveň naše telesné výpary, dych a moč by mali mať len minimálny zápach. Pokiaľ trávenie nie je v poriadku, pridáme do stravy psylium alebo pomleté ľanové semeno. Zároveň dbáme na pravidelný a harmonický pohyb typu voľnej jazdy na bicykli, tanca, energetizujúceho cvičenia ako joga, čchi-kung, plávanie vo voľnej prírode. Môžeme využiť aj klystír, cielené zvracanie, preplachovanie čriev slanou vodou. Je dôležité dýchať čistý vzduch.

Pri prestavbe výživy môžeme pozorovať relatívne zhoršenie zdravotného stavu, kedy môžeme pozorovať rôzne príznaky ako nádcha, koprivka, depresívne stavy a pod. Pomocou pri problémoch očisty tela nám môže byť teplý kúpeľ, masáž, meditácia.

Prečo teda detoxikáciu podstupovať, keď môže prinášať aj problémy? Stagnujúce toxíny na mnohých miestach tela neumožňujú krvi a energii voľne prúdiť a na miestach stagnácie sa rozvíjajú lokálne zápaly, opuchy, chorobné zmeny buniek a poruchy ich funkcie. Tieto chronické zápaly sú dnes pokladané za príčinu mnohých chorôb od reumy a rakoviny až po srdconý infarkt. Cieľom detoxikácie je navrátiť telesné a duševné zdravie.

Spracovala Anna Svrčeková podľa kníh:

  1. MUDr. Jozef Jonáš: Kde končí duše a začína tělo.
  2. MUDr. Petr Hoffmann: Na frekvenci čínské medicíny.
  3. Jarmila Prúchova a Jaroslav Prúcha: O zdraví úplne jinak.

Zanechať odpoveď

Current month ye@r day *