Pohľad na zdravie z trochu inej strany

V januári a vo februári prebiehal v Ružomberku cyklus prednášok pod názvom: „Tradičná čínska medicína v dennom živote“. Prednášky sa konali pod záštitou klubového centra Energy a prebiehali päť piatkových podvečerov v masážnom centre Ceragem Ruža s.r.o. na Salvovej ulici. Cieľom prednášok bol pohľad na chápanie zdravia z pohľadu východnej medicíny.

V západnej (našej oficiálnej) medicíne, rozpoznávame chorobu tým, že sledujeme a liečime príznaky choroby. Východné medicíny, medzi ktoré okrem iných patrí aj tradičná čínska medicína, majú na ochorenie trochu iný pohľad. Svojou filozofiou sú preto protikladné a zároveň dopĺňajú medicínu západnú. Západná medicína lieči predovšetkým príznaky ochorenia pomocou liekov, operácií a radiácie a je viac menej bezmocná nad stúpajúcim množstvom degeneratívnych ochorení. Západná medicína je rozdelená na množstvo odborov a má také rozsiahle vedomosti, že je problémom poňať a skĺbiť vedomosti z iných odborov. Človeka vníma podľa jednotlivých systémov a preto, keď máme nejaký problém, musíme absolvovať niekoľko vyšetrení, poprípade navštíviť aj niekoľko ambulancií, kým dostaneme výsledok a relatívne vhodnú liečbu. Preto je vhodné túto symptomatickú medicínu

Východná medicína vníma a hodnotí človeka ako celok. Klasické orientálne spisy, hovoriace o príčinách ochorení, zdôrazňujú vzťah medzi zdravím jednotlivca a jeho výživou, činnosťami človeka, duchovným zameraním jednotlivca a okolím, ktoré ho obklopuje. Všetky tieto hľadiská sú zvažované spoločne a tak stav biologický, psychologický a duševný berú ako súčasť človeka. Lekár alebo liečiteľ praktizujúci tzv. čínsku medicínu hľadá zdroj a príčinu zdravotného problému v živote pacienta. Človeku dáva praktický návod, čo a ako potrebuje zmeniť v spôsobe života a tým, že odhalí koreň problému, dôjde k zlepšeniu zdravotného stavu. Tomuto pohľadu na zdravie hovoríme celostný pohľad. Aj mnohí lekári západnej medicíny majú tento postoj, avšak mnohokrát im v takomto ponímaní choroby bráni nedostatok času na pacienta. Čo sa týka obnovy zdravia, najdôležitejšia je snaha a účasť pacienta. Návrat k prírode, zodpovednosť človeka za svet a za vlastné zdravie sú najdôležitejšie predpoklady, ako prežiť šťastný život. Choroba je v ponímaní východných medicín známkou disharmónie medzi človekom, jeho predurčením a univerzálnymi zákonmi.

Tradičná čínska medicína má veľa disciplín. Najznámejšou a u nás najpoužívanejšou je akupunktúra a akupresúra. Ďalej sem patria také disciplíny ako učenie o: jin- jang, piatich prvkoch, o vnútorných orgánoch, o čchi (energii), krvi a telesných tekutinách, o sieti dráh (meridiánoch), o príčinách vzniku ochorení a o mechanizme choroby. Patrí sem aj bylinná liečba, ktorá sa aj u nás dlhodobo používa, ale aj také disciplíny ako orientálna diagnostika, kedy na rôznych miestach nášho tela nachádzame príznaky nesprávnej funkcie jednotlivých orgánov. Ďalej rôzne cvičenia, kedy pracujeme s energiou ako čchi kung a tai čchi a pre nás dostupnejšia joga, ktorá sa cvičí aj Ružomberku. Veľký význam vo východnej medicíne je venovaný skladbe jedálneho lístka, pričom sa nepozerá len na obsah bielkovín, tukov, cukrov, vitamínov, minerálov… Ale aj na to, či konzumovaná strava telo zohreje, ochladí, vysuší, zavlaží alebo zahlieni. Veľký zreteľ sa berie na ročné obdobie, pričom platí, že keď je vonku teplo, telo jedlom ochladzujeme a keď je nám zima, tak telo jedlom hrejeme a vyberáme si potraviny s cieleným účinkom.

Cieľom nášho kurzu bolo zoznámiť sa so základmi pohľadu na prevenciu pomocou vhodnej stravy, ktorá dokáže pôsobiť jednak preventívne, ale aj odstrániť vzniknutú nerovnováhu tela. V rámci kurzu sme preberali staroveké učenie o jin a jang, ktoré hovorí, že svet okolo nás sa neustále mení. Ďalej sme sa pokúšali pochopiť tzv. päť prvkov: drevo, oheň, zem, kov a voda a ich vzájomné vzťahy medzi nimi, ktoré sú podstatou života a tvoria aj podstatu človeka. Nuž nenadarmo sa hovorí v biblii, že: „z prachu si a v prach sa obrátiš“. Ozrejmili sme si význam a dôležitosť emócií, ktoré výrazne vplývajú na náš zdravotný stav. Súčasťou kurzu bola aj tzv. diagnostika podľa jazyka, kedy sledujeme farbu jazyka, prítomnosť alebo neprítomnosť povlaku a celkový vzhľad. Ďalším spôsobom, ako sa o sebe dozvedieť niečo viac, je tzv. orientálna diagnostika, kedy sa porucha harmónie vo vnútri tela premieta do vonkajších ukazovateľov. Naším cieľom nebolo diagnostikovanie ochorení, skôr poukážka na to, ako nám telo dáva rôzne signály, keď v organizme chýba harmónia prebiehajúcich dejov. Zdravie je najväčšia hodnota, ktorej cenu si mnohokrát uvedomíme len keď ho nemáme.

Zanechať odpoveď

Current month ye@r day *