Príčiny ochorení

Podmienkou zdravia je rovnováha medzi jin a jang a zároveň správna cirkulácia energie medzi jednotlivými orgánmi. Vyvolávajúcimi momentmi sú podľa TČM tieto činitele:

  • Vonkajšie: energia vetra, tepla, horúčavy, vlhka, sucha, chladu, ktoré svojou silou prekročia kapacitu tela alebo sa vyskytnú v neobvyklom čase. Na začiatku poškodia povrch tela a vniknú do akupunktúrnych dráh. Pokiaľ zostanú v tele dlhšie, môžu napadnúť vnútorné orgány.
  • Vnútorné príčiny, ide o psychické deje emočnej alebo rozumovej povahy ako hnev, radosť, starosť, smútok, strach a pod., ktoré pri nadmernej sile napadnú vnútorné orgány. Sú horšie liečiteľné ako vonkajšie príčiny.
  • Ostatné príčiny, ako úrazy, únava, nadmerné používanie alkoholu, jedla, sexu…

K jednotlivým prvkom náležia aj základné vonkajšie energie, ako sú vietor, teplo, vlhko, sucho a chlad. Tieto energie bývajú najčastejšou príčinou ochorenia odpovedajúceho orgánu. Orgány sú najcitlivejšie na podnebie prislúchajúceho obdobia, napr. choroby pečene na jar, srdca v lete, sleziny v neskorom lete, pľúc v jeseni a obličky v zime. Ochoreniu je možné prepuknúť vtedy, keď orgány trpia nevyváženosťou svojej energie a vonkajšie vplyvy ich najintenzívnejšie zasiahnu v prislúchajúcej ročnej dobe.

Poruchy z vetra sa prejavujú na jednej strane zvýšenou pohyblivosťou, nepokojom až kŕčmi, a na druhej strane odporom k pohybu, oslabeným svalstvom až menšími obrnami. Energie vetra vo všeobecnosti značia pohyb. Keď prevláda energia vetra, nie je bolesť ale mierne svrbenie. Vietor je spojený so svalovým systémom, a preto sa poruchy prejavujú na ňom. Z orgánov sem patrí žlčník a pečeň.

Do sféry ohňa, kam patrí energia tepla patria termoregulačné funkcie. Ich poruchy sa prejavia jednak zápalmi, horúčkami, krvácaním alebo pocitmi chladu. Teplo vyvoláva zvýšenú teplotu a tak bolesť preň nie je charakteristická. Patrí sem cievny systém a tak i poruchy krvácania.

Zem má energiu vlhkosti a patrí jej sekretolická funkcia. Jej poruchy sa prejavujú jednak zvýšenou produkciou sekrétov a exudátov, a na druhej strane znížením funkcie. Patrí sem lymfa a lymfatický systém. Okrem silného svrbenia je charakteristická aj tupá bolesť. Pri nadbytku sa dostavuje pocit ťažkého tela a dochádza k opuchom a nadbytku tukového tkaniva.

Pod element kovu patria z energií sucho a absorbčné funkcie. Porucha absorbčnej funkcie sa prejavuje zníženou vstrebávaním kyslíka do organizmu a z toho vyplývajúcej dychovej nedostatočnosti. V oblasti zažívacieho systému je možná porucha vstrebávania plynov a z toho vyplývajúcej hnačky a nadúvania a z poruchy vstrebávania vody v obličkách ku zvýšenému množstvu moču. Energia sucha je zviazaná s kožným povrchom, a preto sa prejavuje atrofiou kože. Patrí sem aj klimaktérium. Charakteristická je neuralgická bolesť a silné svrbenie.

S elementom vody je spojená energia chladu a k nej pripojené ukladacie – akumulačné funkcie. Ich porucha sa prejaví pocitmi chladu alebo nadmerným potením so slabosťou a váhovým úbytkom. Chlad kontroluje kostný systém. Preň je charakteristická silná, ostrá bolesť. Charakteristická je aj tvrdosť a plošnosť a tak sem patria rôzne zhutnenia, skleróza, cirhóza, opuchy, kamene. Ale aj zlomeniny, kostné poruchy a poruchy funkcie kostí. Aj nádory a smrteľne končiace ochorenia ako infarkt a mozgová mŕtvica sa prejavujú nadbytkom chladu.

Avšak na zdravie vplývajú aj neobvyklé zmeny počasia, napr. prudké ochladenie v lete alebo tým, že kalendárne obdobie už nastalo, ale energia sa ešte nedostavila, napr. pretrvávajúca zima na jar.

Okrem vonkajších energií TČM existuje sedem vnútorných energií, ktoré majú veľký vplyv na naše zdravie, a sú to:

  • radosť, v nadbytku napáda srdce,
  • hnev poškodzuje pečeň,
  • smútok škodí pľúcam,
  • nepokoj poškodzuje pľúca,
  • nadmerné myslenie pôsobí deštruktívne na slezinu,
  • strach škodí obličkám,
  • obavy pôsobia deštruktívne na srdce.

Pri napadnutí vnútorným prvkom sa poškodí najskôr orgán a potom dráha.

S emóciami je to tak, že človek napr. s chorým žlčníkom alebo pečeňou je cholerickej povahy. Na druhej strane rozčuľovanie vedie k poruche žlčníka a pečene. Aj nadmerná radosť môže poškodiť naše zdravie, hlavne srdce. Sú známe prípady srdcového infarktu z nadmernej radosti. Takisto nadmerné premýšľanie a starosť vedú k poškodeniu žalúdka a sleziny.

Je možný aj prenos chorôb z orgánu na orgán, napr. strach oslabí obličky, tie pôsobia na srdce, ktoré je v opozícii a choré srdce pôsobí na pľúca, pľúca pôsobia na pečeň, tá na slezinu.

Z uvedeného vyplýva, že je veľmi dôležité strážiť svoje emócie a pokúšať sa čo najskôr navrátiť do obvyklej nálady po stresujúcej životnej udalosti. Rovnako je dôležité príliš sa neponárať do akejkoľvek emócie.

Zanechať odpoveď

Current month ye@r day *