Vhodná a primeraná strava III. – Energetický pohľad na potraviny

Naše telo k tomu, aby ideálne fungovalo, musí byť v harmónii. Harmóniu dosiahneme vtedy, keď rešpektujeme univerzálne zákony. Podstatou všetkého diania je univerzálny princíp, hovoriaci, že všetko pochádza z jedného nekonečna, ktoré je rozdelené na dva rozdielne póly: „jin“ a „jang“. Obe formy sú vyjadrením energie, majú opačný charakter, vzájomne sa dopĺňajú a sú na sebe závislé. Obe energie sú v neustálom pohybe, neexistuje neutrálny stav. Premenou týchto tendencií vznikajú všetky deje okolo nás. Aj potraviny, ktoré konzumujeme, majú zákonite tieto vlastnosti. O energetických vlastnostiach potravín a ich vplyve na ľudské telo, hovoria tabuľky potravín z hľadiska Jin a Jang.

Jin: je to odstredivá sila stúpajúca smerom hore. Je pomalá, chladná, mäkká, ženská… zosobňuje hmotu. Jej vlastnosťou je telo ochladzovať. Medzi takéto produkty patrí napr. surová zelenina, ovocie. Ich konzum telo ochladí, čo je výhodné v lete, keď je príliš teplo.

Jang: je to dostredivá klesajúca sila, dávajúca pevnosť, tuhosť, teplo, rýchlosť, je mužská… zosobňuje akciu. Jang potraviny sú také potraviny, ktoré do organizmu prinesú energiu a teplo. Reprezentuje ich napr. mäso, pohánka, pšeno. Ich konzum je vhodný v zime, keď potrebujeme telu dodať tepelnú energiu.

Vzťah jinu a jangu je relatívny, vzniká z porovnania dvoch vecí. Pravidlá jinu a jangu platia na všetko dianie okolo nás a tak zahŕňajú aj potravu, ktorú konzumujeme. Každá potravina, ktorú ideme jesť, má nejakú tendenciu. Je vo väčšej alebo menšej miere povahy jin alebo jang.

Potraviny majúce jin tendenciu, majú uvoľňujúci, spomaľujúci a ochladzujúci vplyv na telo. K takýmto ji potravinám patrí cukor, južné ovocie, mlieko a výrazný vplyv majú také produkty ako drogy, alkohol a lieky. Po ich konzumácii sa cítime uvoľnený, pri extrémnych produktoch ako je alkohol, drogy a lieky sa doslova „strácame“.

Potraviny majúce jang tendenciu, majú opačný pól. Na rozdiel od jin potravín, ktoré nás uvoľňujú, potraviny majúce jang tendenciu nás sťahujú a robia nás pevnými. K nim patrí najmä mäso, soľ a vajcia. Všetkého ale moc škodí aj extrémov jin jang. Keď máme stravu založenú na extrémnych potravinách z hľadiska jin a jang, naše telo, keďže nutne potrebuje harmóniu , hľadá cesty ako ju dosiahnuť. Však to všetci poznáme: dáme si mäsitý chod (jang) a dostaneme neovládateľnú chuť na jin produkty. A tak ženy dostanú chuť na sladké alebo kávu a muži k tomu môžu pridať alkohol. Telo týmto síce dosiahlo harmonický stav, ale je otázka, akú cenu za to zaplatíme. Neustály konzum potravín z dvoch opačných pólov telo vyčerpáva. Vyčerpané telo ľahšie podľahne zdravotným problémom. Možno si poviete, že sused nedbá o žiadne diétne pravidlá a je zdravší ako vy. Je to dané tým, čo dostaneme do vienka. Ľudia, ktorý o seba dbajú, dokážu dedičnú záťaž podstatne ovplyvniť. A je ešte niečo, čo je v dnešnom uponáhľanom svete veľmi dôležité. My potrebujeme byť pevný a zároveň pružný. Dnešný svet nám veľa ponúka, až máme niekedy problém, čo si z toho vybrať. Musíme mať nohy na zemi a hlavu v oblakoch. Toto dosiahneme tým, že jeme vyrovnanú potravu, vďaka ktorej naše emócie nelietajú z extrému do extrému. Život je pohyb medzi dvoma pólmi. Našou úlohou je nastaviť naše stravovanie tak, aby sme nelietali v extrémoch. My potrebujeme našu stravu nastaviť tak, aby zodpovedala našim momentálnym potrebám. Riadime sa tým, akú vykonávame prácu, našim pohlavím, či sme dieťa, mladý alebo zrelý človek. Veľmi dôležité sú ročné obdobie, kedy telu pomáhame prekonať extrémy počasia. Počas leta konzumujeme ochladzujúce potraviny a v zime telo potravinami ohrievame. Riadime sa jednak výberom potravín, ale využívame aj rôzne spôsoby prípravy. Potraviny jin typu dokáže tepelné spracovanie a zvýšený tlak obohatiť o jang energiu a tým zmeniť ich charakter. Platí, že čím dlhšie a pod väčším tlakom potravinu varíme, o to má viac jang energie. Voda a chlad nesú so sebou jin energiu. Najviac jin energie dostaneme chladením a mrazením. Ak má nejaká potravina príliš ochladzujúci charakter a máme na ňu chuť, je možné jej energetické pôsobenie vyrovnať tepelnou úpravou-dodaním jangu. Ak chceme, aby náš metabolizmus bežal tak, aby sa na nás „nelepilo“ , uvedomme si, že ráno potrebujeme „podkúriť pod kotlom“. Na raňajky je potrebné dodať telu energiu vo forme tepla, aby telo prijatú potravu neukladalo, ale spaľovalo. Je vhodné začať teplým nápojom a takisto je dobré, keď strava, ktorú raňajkujeme je teplého charakteru.

Záver

Keď konzumujeme vyrovnanú potravu z hľadiska jin a jang, podarí sa nám zmenšiť rozpätie, v ktorom kmitá naše telo. Vďaka tomu naše telo šetrí svoje sily a môže lepšie spravovať regulujúce mechanizmy. Vyrovnaná strava zároveň prispieva k  vyrovnanosti našich emócií.

Zanechať odpoveď

Current month ye@r day *