Anna Svrčeková

Jar pôsobí na prvok Drevo

Jar pôsobí na prvok Drevo

Podľa TČM (tradičnej čínskej medicíny) máme päť prvkov/elementov, ktoré nám približujú, ako prebieha premena rôznych druhov látok (čiže hmoty). K týmto piatim prvkom patrí: Drevo, Oheň, Zem, Kov a Voda. Pre ľudskú existenciu je týchto päť prvkov nepostrádateľných. Medzi týmito prvkami existujú vzťahy, ktoré môžu byť vo forme rodenia, ovládania, podmaňovania a ponižovania. Tieto vzťahy [...]

Vhodná a primeraná strava IV. – Pohľad na kyseliny a zásady

Vhodná a primeraná strava IV. – Pohľad na kyseliny a zásady

Ako potrava prechádza našim tráviacim traktom, stretáva sa z rôznou hodnotou pH. Vďaka tomu sa potrava štiepi. Naše zdravie je závislé najviac na hodnote pH v tenkom čreve. Tu je potrebné zásadité prostredie pH (8,2 -8,5). Dokonalosť trávenie ovplyvňuje kvalitu krvi a buniek. Krvné riečište má veľmi malé rozpätie pH (7,37 -7,43). Pokles alebo vzostup pH vážne ohrozuje [...]

Vhodná a primeraná strava III. – Energetický pohľad na potraviny

Vhodná a primeraná strava III. – Energetický pohľad na potraviny

Naše telo k tomu, aby ideálne fungovalo, musí byť v harmónii. Harmóniu dosiahneme vtedy, keď rešpektujeme univerzálne zákony. Podstatou všetkého diania je univerzálny princíp, hovoriaci, že všetko pochádza z jedného nekonečna, ktoré je rozdelené na dva rozdielne póly: „jin“ a „jang“. Obe formy sú vyjadrením energie, majú opačný charakter, vzájomne sa dopĺňajú a sú na sebe závislé. Obe energie [...]

Vhodná a primeraná strava II. – Analytický pohľad na potraviny

Vhodná a primeraná strava II. – Analytický pohľad na potraviny

Správne zloženie stravy sa stalo témou mnohých kníh a výskumov. Všetky sa zhodli v tom, že naše telo potrebuje energiu. Túto môžeme telu dodať vo forme tukov, bielkovín a cukrov. K svojej práci telo potrebuje aj minerály, vitamíny, enzýmy a vlákninu, všetko v harmonickej rovnováhe. V našom tele prebieha mnoho pochodov potrebujúcich prísun energie. Mnohé diéty sú založené na tom, koľko [...]

Vhodná a primeraná strava I. - Úvod

Vhodná a primeraná strava I. – Úvod

Súčasná doba nám ponúka mnoho technických vymožeností. Vďaka nim máme omnoho ľahší život ako naši predkovia. Zároveň sme ale čoraz menej spojený s prírodou a jej prirodzenými cyklami. Naši predkovia nám zanechali odkaz v rozprávke, kde 12 mesiačikov hovorí Maruške: „Maruška, a kto ťa to poslal v zime na jahody?“ V súčasnej dobe nie je žiadnym problémom kúpiť si v zime akékoľvek ovocie [...]

Potraviny z bezpečnej zóny

Potraviny z bezpečnej zóny

Hovorí o tom, že keď sa chceme udržať zdraví, tak potraviny z bezpečnej zóny majú tvoriť základ našej stravy. Ostatné potraviny sa dodávavajú ako doplnky, podľa toho, ako potrebujem skorigovať telo. Pokiaľ máme málo energie, pridáme produkty z Jang pásma a pokiaľ nám je príliš horúco, pridáme produkty prinášajúce Jin energiu. Ako používať obilniny podľa [...]

Redukcia váhy a detoxikácia s prípravkami Energy

Redukcia váhy a detoxikácia s prípravkami Energy

Na to, aby sme mohli prežívať ľudský život, potrebujeme prostredníka. Týmto prostredníkom je naše ľudské telo. Vďaka nemu prežívame rôzne pocity, niektoré sú príjemné, iné už menej. Ale len vďaka telu môžeme skúsiť, čo je to vlastne byť človekom. Máme teda veľa dôvodov starať sa o svoje telo. Súčastná moderná doba ponúka veľa výdobytkov a možností. Mnohé [...]

Makrobiotika III. - Kľúčové potraviny v makrobiotike

Makrobiotika III. – Kľúčové potraviny v makrobiotike

Od vzniku poľnohospodárstva pred 12 000 rokmi sa väčšina ľudí živila obilninami, zeleninou, strukovinami a malým podielom mäsa. Po roku 1800 a veľkých zmenách poľnohospodárstve sa spôsob výživy rýchlo zmenil. Hojnosť obilia umožnila dostupnosť mäsa a mliečnych produktov. Vynález mletia múky valcovým spôsobom umožnil rafináciu obilia, t.j. oddelenie otrúb od zrna. Prosperita 20. storočia umožnila prístup k rafinovaným potravinám veľkému počtu [...]

Makrobiotika II. - Vhodná a primeraná strava

Makrobiotika II. – Vhodná a primeraná strava

V tejto časti príspevku chcem poukázať na to, že konzumovať plnohodnotné potraviny a prispôsobiť sa podmienkam je oveľa dôležitejšie ako sledovať tabuľky s výživovou hodnotou a počtom kalórií. V súčasnej dobe asi 50% potravín tvoria rafinované potraviny, zbavené vlákniny, s chemickými prísadami v podobe umelých farbív, konzervačných prostriedkov, príchutí a spojivových materiálov. Tým, že je z potravín odstránená vláknina, človeku chýba pocit nasýtenia a preto [...]

Makrobiotika I. - História makrobiotiky

Makrobiotika I. – História makrobiotiky

Makrobiotika je náuka o skvalitnení a predĺžení ľudského veku životným štýlom spočívajúcom v návrate k prírode, čo vedie k zmierneniu negatívnych následkov civilizácie špeciálnym spôsobom stravovania. Makrobiotika predstavuje nielen vedu o zdravej a vyváženej výžive a liečbe, ale je i životným štýlom rešpektujúcim zákony prírody a vesmíru. Holistickým pohľadom na človeka sa zaoberá otázkou prepojenia duchovnej a telesnej stránky človeka. (Wikipédia, slobodná encyklopédia) Systém bol prevzatý [...]